Bild
Infomaterijal / Pravna pitanja
Stavovi

Preuzmi: 2011. Stavovi o Zakonu o naseljavanju i boravku
Preuzmi: 2012. Stav o Zakonu o promjeni prava djeteta i prava na izbor i promjenu imena
Preuzmi: Zakon o izvršenju kazni 2012., Kucni pritvor
Preuzmi: Zakon o kaznenom postupku 2012., Zakon o poticanju gospodarske stabilnosti i rasta
Preuzmi: Novela Zakona o policiji 2013


Reformski prijedlozi

Preuzmi: Reformski prijedlozi 2009
Preuzmi: Reformski prijedlozi 2010
Preuzmi: Reformski prijedlozi 2011
Preuzmi: Reformski prijedlozi 2012

Medunarodni zakoni

Preuzmi
Bild